Gradovi na matičnim brodovima

grad na brodu

Na nebu posutom zvijezdama, svako se veče mogu vidjeti i jedna druga svjetla. To su svjetla matičnih brodova Galaktičke Federacije svjetla, koji bdiju nad Zemljom.

Matični brodovi složene su strukture. Oni su poput planeta. Postoje razine ili sektori unutar njih kao što su sektori za iscjeljenja, sektori za bilje i životinje iz svih dijelova svemira, sektori za podučavanje, kontrolne sobe, sobe za sastanke, hangari za manje brodove… a međuostalim, na njima se nalaze i prelijepi, svjetlosni, kristalni gradovi.

Na svakom brodu postoje različiti tipovi takvih gradova, kao i njihov smještaj, odnosno lokacija unutar samog broda.

Na ovoj slici koju sam naslikala, prikazan je jedan takav grad na matičnom brodu. On je lociran negdje oko sredine broda. Oko grada nalazi se mnoštvo raznovrsnih biljaka, među kojima se ističe mnoštvo cvijeća. Njegove dimenzije daleko su veće od onoga na Zemlji, a boje su očaravajućih nijansi. Cvijeće ne raste u tlu, već ono lebdi, kao i ostalo bilje. Oko grada, mnoštvo je vodenih kanala i vodopada u kojima često znaju plivati dupini, ali i ostala neobična galaktička bića, veselo skačući iz jednog kanala u drugi. Vodopadi teku tako da nemaju svog početka i kraja.

Okružen biljem i vodom, izdiže se kristalni svjetlosni grad. Svaki kristal od kojeg je grad iskreiran, odašilje na svom vrhu energiju zlatne svjetlosti, prema zlatnoj kupoli koja ga okružuje. Kristali su živi i grad je živ i zato on odašilje energiju zlatnih zraka svjetlosti. Iznad njega u bojama prelijeva se nebo.

U jednom od takvih gradova boravila sam mnogo puta prije moje inkarnacije na Zemlji. Sada dok sam na Zemlji, mogu ga posjetiti svake noći kad god to poželim tijekom sna.

I svi ljudi koji to budu željeli kada dođe do objave, moći će također posjetiti matične brodove na kojima se nalaze ovakvi lijepi gradovi.

Sarahel (napisano: 17.3.2016.) Zbirka priča: Poruke iz snova©