Keshe Zaklada predstavlja event „Jedan Planet, Jedna Rasa, jedna Nacija“

Event će se održati u Dubaiu, 21.-22. travnja. 2016.

„Vi imate puni potencijal da postignete sve u Svemiru. Nema potrebe ni razloga da se razmišlja da Čovjek nešto ne može postići.

Moć Plazma tehnologije je iznad svega što smo zamišljali. Mi sad možemo kreirati Plazmu, koja je Majka Kreacije Svemira. Dato nam je sjeme Esencije Kreacije.

Zaklada ne pripada nikome i nitko ju nije napravio. Vi je razvijate i izgrađujete. Divno je vidjeti kad Kršćani, Muslimani, Židovi i pripadnici svake druge vjere, rade zajedno da bi izgradili nove sisteme. Zajedno možemo okončati ratove, glad i patnju. Već smo postali jedna vjera. Već smo postali jedna nacija i jedan planet.“

Mehran Tavakoli Keshe